Klasifikácia motorových olejov

Motorové oleje sú komplexné produkty, ktorých vlastnosti sú popísané množstvom technologických parametrov. Pre konečného užívateľa ale postačujú dva asi najdôležitejšie vlastnosti: viskozita a výkonnostná kategória oleja. Pod pojmom viskozita sa v skutočnosti najčastejšie myslí viskozitný index olejov. Tento údaj je zväčša uvedený v produktových katalógoch výrobcov. Pre štandardné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa klasifikácia SAE J300 (Society of Automotive Engineering). SAE norma pozná 6 zimných tried (od 0W až 25W) a 5 letných tried (20 až 60). Kódy SAE sú teda tie notoricky známe označenia, ktoré vidíme na obaloch motorových olejov vo formáte XW-XX. Je dôležité poznamenať, že číselné vyjadrenia sú názvom a nevyjadrujú vzťah k nejakej fyzikálnej veličine (napr. oleje 5W by mali umožňovať bezproblémové štartovanie pri teplotách až do - 40 °C).

Aj napriek tomu, že je viskozitná špecifikácia SAE J300 pomerne dôležitá a často používaná, nestačí k tomu, aby sme správne zvolili vhodný motorový olej pre konkrétny motor. Je to z toho dôvodu, že nám táto špecifikácia nič nehovorí o ďalších veľmi dôležitých vlastnostiach motorových olejov, ako napr. oxidačná a termická stabilita, ochrana motora pred opotrebovaním a pred tvorbou usadenín atď. Všetkými týmito parametrami, ako aj mnohými inými parametrami sa zaoberajú výkonné klasifikácie motorových olejov. Pre označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:

- klasifikácia ACEA (Association des Constructeurs Européens d´Automobile, EU)

- klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA)

- firemné normy výrobcov motorov a vozidiel (VW, MB, MAN, VOLVO, SCANIA, RENAULT, PSA, FIAT, GM)

- klasifikácia MIL-L (normy americkej armády)

- iné klasifikácie (napr. ILSAC)

V súčasnosti majú najväčšiu váhu špecifikácie API, ACEA a firemné normy výrobcov motorov a vozidiel.

Výkonnostné triedy ACEA

ACEA (European Automobile Manufacturer‘s Association –Asociácia európskych konštruktérov vozidiel) nahradila v roku 1991 CCMC (Združenie konštruktérov automobilov), ktoré vzniklo v roku 1972 ako reakcia na to, že špecifikácia API plne nevyhovuje európskym typom motorov, ktoré sa od tých amerických konštrukčne líšia. Klasifikácia ACEA od roku 2004 rozdeľuje nové motorové oleje do troch skupín:

- oleje pre zážihové a ľahké vznetové motory, označované „A/B“

- oleje kompatibilné s katalyzátormi pre zážihové a ľahké vznetové motory, označované „C“  oleje pre vysoko výkonné vznetové motory, označované „E“.

Výkonnostný stupeň sa udáva číslom. V súčasnosti sa používajú nasledovné výkonnostné triedy ACEA:

Skupina A/B – benzínové a dieselové motory osobných automobilov

A1/B1 - Kategória olejov s veľmi nízkym trením a nízkou vysokotepelnou viskozitou. Oleje aditivované chránia pred tvorbou usadenín na piestoch, pred tvorbou kalov, pred opotrebovaním a oxidáciou pri vysokých teplotách. Spĺňa požiadavky na superľahký beh a úsporu paliva. Sú vhodné len pre niektoré motory.

A3/B3 - Motorové oleje s vysokou výkonnostnou rezervou, s vysokou stabilitou, pre najnáročnejšie podmienky, v súlade s odporúčaním výrobcov umožňuje predĺžené výmenné intervaly.

A3/B4 - Motorové oleje s vysokou výkonnostnou rezervou pre dieselové motory s priamym vstrekovaním, vhod né tiež pre použitie popísané v kategórii B3.

A5/B5 - Vysoko stabilné oleje s nízkou viskozitou a trením, s vysokou výkonnostnou úrovňou, určené pre predĺžené výmenné intervaly vo vysoko zaťažovaných zážihových a vznetových motoroch. Spĺňajú požiadavky na superľahký beh a na úsporu paliva. Vhodné len pre špeciálne konštruované motory.

Skupina C – benzínové a dieselové motory osobných automobilov

C1 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s veľmi nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. Mitsubishi, Mazda).

C2 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. PSA, Honda).

C3 - Motorové oleje s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. Hyundai, KIA, Honda, Suzuki)

C4 - Motorové oleje kompatibilné s katalyzátormi a s DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way

Catalyst). Tieto oleje predlžujú životnosť týchto systémov (napr. Renault) - platí od r. 2006.

C5 - Motorové oleje pre osobné a ľahké vozidlá so stredným obsahom popola (Mid SAPS) zabezpečujúce zníženie spotreby paliva. Sú určené pre motory vybavené katalyzátormi a systémami na úpravu spalín. Špecifikácia definuje oleje určené pre vozidlá, v ktorých výrobcovia motorov povoľujú nízkoviskózne oleje s minimálnou HTHS viskozitou 2,6 mPa.s.

Skupina E – veľké dieselové motory

E4 – Vysoko stabilné motorové oleje pre nízko emisné motory Euro 1 až 5 s najnáročnejšou prevádzkou,

v súlade s odporúčaním výrobcu umožňujú predĺžené výmenné intervaly. Vhodné pre motory bez DPF, pre niektoré motory s SCR a EGR.

E6 – Oleje s upravenou aditiváciou pre motory Euro 1 až Euro 6, tzv. formulácia „Low SAPS“ zabezpečuje ochranu filtrov pevných častíc pre extrémne predĺžené výmenné intervaly s kontrolou obsahu sulfátové- ho popola, síry a fosforu. Sú vhodné pre motory so systémom EGR, DPF a SCR. Trieda E6 sa obzvlášť odporúča pre motory s DPF systémami, ktoré spaľujú palivo s nízkym obsahom síry (50 ppm).

E7 – Vysoko stabilné motorové oleje pre nízkoemisné motory Euro 1 až 5 s najnáročnejšou prevádzkou,

v súlade s odporúčaním výrobcu umožňujú predĺžené výmenné intervaly. Vhodné pre motory bez DPF, pre väčšinu motorov s SCR a EGR.

E9 – Najnovšia európska výkonnostná špecifikácia pre motory vybavené prídavnými systémami na úpravu spalín (tzv. „mid. SAPS“formulácia). Zlepšená odolnosť pred pôsobením sadzí a zlepšená ochrana pred tvorbou kalov. Sú vhodné pre motory bez aj s DPF a pre väčšinu motorov s EGR a SCR. Obzvlášť sa odporúča pre nízkosírne palivo.

Klasifikácia API

Podľa tejto normy rozlišujeme motorové oleje podľa ich použitia:

- oleje pre benzínové motory, označené písmenom „S“

- oleje pre dieselové motory, označené písmenom „C“ (pozn. - z anglického commercial).

Väčšina olejov je použiteľná pre oba typy motorov a je potom označená kombináciou oboch písmen, napr. SL/CF.

Firemné normy VW

500.00 - ľahkobežné oleje pre benzínové a nepreplňované dieselové motory, len pre oleje triedy SAE 5W-XX a 10W-XX (od 1.1.2005 –neplatné)

501.00 - konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované dieselové motory

501.01 - konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované dieselové motory (od 1.1.2005 –neplatné)

502.00 - ľahkobežné oleje pre benzínové motory v sťažených podmienkach používania, pre oleje triedy SAE 0W-XX a 10W-XX

503.00 - benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny oleja (WIV 30 000 km, 2 roky)

503.01 - preplňované benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny oleja (WIV 30 000 km, 2 roky), norma motorových olejov pre benzínové Audi TT (165 kW), S3 (154 kW), S4, S6, RS4, RS

505.00 - celoročný motorový olej pre preplňované aj nepreplňované dieselové motory

505.01 - celoročný motorový olej špeciálne pre TDI dieselové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska)

506.00 -  oleje pre dieselové motory typu TDI s predĺženým výmenným intervalom (WIV 30 000 km, 2 roky)

506.01 - oleje pre dieselové motory typu „Pumpe-Düse“ s predĺženým výmenným intervalom (WIV 30 000 km, 2 roky)

504.00 - oleje s normou VW 504.00 sú určené pre benzínové motory vrátane FSI, možno nimi nahradiť oleje požadované normami VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01

507.00 - oleje pre dieselové motory s ako aj bez filtrov pevných častíc pre predĺžený servisný interval, možno nimi nahradi ť oleje požadované normami VW 506.00 a VW 506.01, pre pevný interval výmeny aj 500.00, 505.00 a 505.01

508.00/509.00 - Kombinovaná špecifikácia 508.00 (pre benzínové motory) a 509.00 (pre dieselové motory) vyžaduje nízkoviskózne oleje viskozitnej triedy SAE 0W-20 s dlhodobou životnosťou aditív (longlife). Oleje tejto triedy sú určené pre vybrané moderné nízkoemisné motory výrobcu VW a nie sú spätne použiteľné do motorov, ktoré vyžadujú predchádzajúcu špecifikáciu VW.